Biceps

De biceps brachii is een tweekoppige spier met een lange kop en een korte kop. Ze werken samen om de ellebogen te buigen (de elleboog van een gestrekte positie naar een gebogen positie te brengen) en de pols te supineren (draai de pink naar boven).

De brachialis, die onder de biceps brachii loopt, is ook een sterke elleboogflexor.


Oorsprong: De biceps hebben een origo op 2 delen van de scapula:

  • De tuberculum supraglenoidale (supraglenoid tubercle)
  • Het ravenbekuitsteeksel (coracoid process)


INSERTIE: Beide koppen komen samen om een pees te vormen die aanhecht op de radius, het bovenste bot van de onderarm en nabijgelegen fascie.

OEFENINGEN: Supinated pulldowns, dumbbell supinated curl, single-arm cable curl.


Biceps

Reactie plaatsen