Algemene Voorwaarden


Vanaf 1-4-2019 hanteren wij deze leveringsvoorwaarden.


Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel jou als cliënt (lid) en ons als ondernemer te beschermen. Het schept in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.


Voor ons is het een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in hetgeen waar wij voor staan. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij info@wiljanschreurs.nl.


Aanmelding, betaling, tarieven en opzegging

1. De aanmelding als lid van Wiljan Schreurs Fitness vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 

2. Wiljan Schreurs fitness behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.


3. Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen. 


4. Indien ingeplande optionele diensten zoals Personal Training niet 24 uur voor aanvang van de training worden afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid.


Risico en aansprakelijkheid
5. Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Wiljan Schreurs fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.


Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij je coach. In de startgids staan diverse richtlijnen die je dient op te volgen voor je veiligheid.


6. Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.


7. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Wiljan Schreurs Fitness toe is geheel op risico van het lid.


8. Het lid lijdt niet aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die hier wel aan lijden worden doorverwezen naar een arts of gespecialiseerde diëtist.


Betalingswijze
8. Betaling van de dienst gaat via een automatisch gegenereerde factuur die je via je opgegeven e-mail adres zult ontvangen. In deze mail vind je een directe link om te betalen via iDeal of Paypal of automatische incasso.


9. Er is geen terugkerende maandelijkse betaalverplichting, je kunt je de dienst maandelijks beëindigen.


10. Je dient wel tijdig je coach te berichten als je de volgende periode niet door wilt. Dit zorgt ervoor dat de coach kan zorgen dat jij geen automatische factuur ontvangt voor de volgende periode. Wij verzoeken je dit 2 weken voor de volgende maand aan te geven. 


Je ontvangt op de dag van een nieuwe periode een automatisch verzonden factuur voor de komende coachingsperiode. Heb je niet tijdig doorgegeven dat je de volgende periode niet door wilt, dan ontvang je deze factuur aangezien dit een automatisch proces is. Je hebt hiervoor geen betaalverplichting. 


11. Je dient de factuur voor de volgende periode wel te betalen voordat de volgende coachingsperiode (maand) begint. Wiljan Schreurs Fitness behoudt het recht om de dienst stop te zetten indien de factuur niet is betaald voor de start van de nieuwe periode.


Klachten en Informatieplicht
12. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Wiljan Schreurs fitness. In geval van klachten met betrekking tot Wiljan Schreurs Fitness dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@wiljanschreurs.nl.

Voorwaarden
13. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

14. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Wiljan Schreurs Fitness. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat


15. Wiljan Schreurs Fitness is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Wiljan Schreurs Fitness schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Wiljan Schreurs Fitness maakt slechts suggesties